Augusti 2018

Inventering av marken

September 2018

Trädfällning och provgrävning för trekammarbrunn

Schaktning av matjord mm

Eldning av ris

Oktober 2018

Trädfällning

November 2018

Trädfällning och eldning av ris

Lantmäteriet, schaktning och påfyllning av sand

Stubbfräsning

December 2018

Mer schaktning och påfyllning av sand